CE İşaretini Veren Yetkili Kuruluşlar

CE İşaretini Veren Yetkili Kuruluşlar

CE işaretini veren yetkili bir kuruluş, ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ne de AB dışındaki ülkelerde yoktur. Ancak, bu kuruluşlar, Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtilen durumlarda, yüksek riskli ürünler için Uygunluk değerlendirmesi işlemlerini yürütürler.

en-1090-belge-certificate 6

Avrupa Birliği mevzuatı, CE Uygunluk İşareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden ön CE konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB resmi gazetesinde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. İşte, bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini yapmak üzere üye ülkeler tarafından altyapısı yeterli görülen uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından seçilerek AB Resmi Gazetesinde yayımlanan kuruluşlar onaylanmış kuruluş (notified body) statüsünü almaktadır. Üye ülkeler CE belirlenen onaylanmış kuruluşların listesi Avrupa Birliği Komisyonuna gönderilmekte ve diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Bu kuruluşların teknik açıdan yetkin olmaları gerekmektedir.