CE işaretinin önemi nedir?

CE işaretinin önemi nedir?

CE işareti, ürüne bu işaretin iliştirilmesini zorunlu kılan ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu ve güvenliği gösteren bir işaret olmasının yanı sıra, ticari açıdan da, ürünlerin bir AB üyesi ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. AB' de CE işareti kapsamına alınan ürünlerin bu işaret olmaksızın pazara sunulması mümkün değildir. Bu kural, hem iç piyasada üretilmiş olan ürünler için hem de üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler için geçerlidir.

CE markalama uygulama 5

Türkiye’deki ihracatçıların da AB'ye yapacakları ihracatta CE işareti konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Nitekim AB üyesi ülkelere ihracat yapan firmalarımız, halihazırda AB'de yerleşik onaylanmış kuruluşlara uygunluk değerlendirmesi yaptırıp ürünlerine CE işareti iliştirdikten sonra ihracatlarını gerçekleştirebilmektedirler.

Diğer taraftan, bu işaretin kullanılabilmesi için, ürün piyasaya arz edilmeden ön CE uygunluk değerlendirme işlemine tabi tutulmakta ve bu suretle güvensiz bir ürünün piyasaya girmesi engellenmektedir. Bu da tüketicilerin korunmasını sağlanmaktadır.