Yapı malzemelerinde Uygulama Sınıfı Nedir?

Yapı malzemelerinde Uygulama Sınıfı Nedir?

en-1090-belge-certificate 5

CE İşareti Standardı EN 1090-1, Uygulama Sınıfı kavramını esas almaktadır. Uygulama Sınıfı imalat için gerekli kaliteyi hedefler ve tüm yapıya uygulanabilir. Dört tip uygulama sınıfı geliştirilmiştir. 4. Seviye Uygulama Sınıfı en yüksek kalite kontrol seviyesini, 1. Seviye Uygulama Sınıfı en düşük kalite kontrol seviyesini gösterir.

Genel olarak yapılarda uygulama sınıfları aşağıdaki şekildedir:

  • Uygulama Sınıfı 1 (EXC1): Tarım yapıları (Başarısızlık sonucu düşük öneme sahip yapılar)
  • Uygulama Sınıfı 2 (EXC2): Yapıların büyük çoğunluğunun tabi olduğu sınıf
  • Uygulama Sınıfı 3 (EXC3): Köprüler, hastaneler, stadyumlar (Yorulmaya maruz yapılar)
  • Uygulama Sınıfı 4 (EXC4): Uzun köprüler, çok büyük binalar, çok yoğun insan kullanımına açık yapılar (Başarısızlık sonrası çok yüksek öneme sahip yapılar)