Fabrika Üretim Kontrolü - İzlenebilirlik

Fabrika Üretim Kontrolü - İzlenebilirlik

en-1090-belge-certificate 9

Her bir ürün veya ürün partisinin, ilgili imalat ayrıntıları ve karakteristikleri de dahil olmak üzere, tam kayıtlarının tutulması ve ayrıca, bu ürünlerin ya da partilerin ilk kime satıldıklarının kayıt altına alınması, imalatçının ya da temsilcisinin sorumluluğundadır.

Her bir ürün ya da ürün partisi ve ilgili imalat ayrıntıları, tamamen tanımlanabilir ve yeniden izlenebilir nitelikte olmalıdır. Belli durumlarda, örneğin etiketsiz ürünlerde, sıkı bir izlenebilirlik durumunun sağlanması mümkün olmaz. İlgili teknik şartnamelerdeki gereklerin ifade ediliş biçimi, izlenebilirlik hususunu mümkün olduğunca tam olarak göz önünde tutacak biçimde, gerçekçi olarak adapte edilmesi gerekir.