Fabrika Üretim Kontrolü - Doğrulama İşlemlerinin ve Deneylerin Kayıt Edilmesi

Fabrika Üretim Kontrolü - Doğrulama İşlemlerinin ve Deneylerin Kayıt Edilmesi

en-1090-belge-certificate 4

Fabrika üretim kontrollerinin sonuçları, imalatçı tarafından uygun biçimde kayıt altına alınmalıdır. Ürün tanımı, imalat tarihi, kabul edilen deney metodu, deney sonuçları ve kabul edilebilirlik kriterleri; doğrulama işlemini yapan kontrolden sorumlu kişinin imzası ile birlikte kayıt altına alınmalıdır.

Teknik şartname gereklerine uymayan herhangi bir kontrol sonucuna ilişkin olarak, durumu düzeltmek için alınmış olan düzeltici tedbirler (örneğin yapılan yeni deneyler, imalat prosesinde yapılan değişiklikler, hatalı ürünü atma ya da doğru ürün ile değiştirme), kayıtta gösterilmelidir.