EN 1090 ve EN 12062 Standartlarına Göre Kaynak Kontrol Yerleri Nasıl Belirlenir?

EN 1090 ve EN 12062 standartlarına göre kaynak kontrol yerleri nasıl belirlenir?

EN 1090-2 Tablo 24 uygulanması gereken minimum tahribatsız test miktarını gösterir.

Ancak tablodan önce yapılan açıklamada her yeni WPS ile yapılan ilk 5 kaynak, kontrol boyu en az 900 mm olmak şartıyla Tablo 24'de belirtilen oranların iki katı (%0 lar için min. %5) oranında test edilmesi gerektiğini belirtir. Bu şartlar NDT gerekliliği olan EXC2, EXC3 ve EXC4 uygulama sınıfları için geçerlidir. EXC1 sınıfında NDT zorunluluğu yoktur.

en1090 NDT

Her bir partide en az 900 mm kaynak kontrol edilmelidir.

EN 12062 Ek C'de belirtildiği gibi buradaki oranlar her bir sürekli parti imalat için geçerlidir. Kontrol edilecek alanlar belirlenirken mümkün olduğunca kaynak ağzı, malzeme, kaynak makinası, kaynakçı değişkenlerinin aynı olduğu grup imalatlar parti olarak düşünülmelidir.

Bir partideki her bir kaynak en az Tablo 24'de verilen oranlar kadar kontrol edilmeli ve kontrol yeri rastgele seçilmelidir.
Eğer bir partideki kaynak miktarı kontrolü istenen minimum boydan kısa ise yüzde olarak değerlendirilmeyip en azından bir kaynak tamamen kontrol edilmelidir.

Eğer bir parti birden fazla birbirinin aynı kaynak içeriyor ve bu kaynaklar istenen minimum kontrol boyundan kısa ise istenen yüzde oranı yakalayabilmek için birden fazla kaynak tamamen kontrol edilmelidir.