Yapı Malzemeleri Direktifine Göre Ürün Tipini Belirlemek

Yapı Malzemeleri Direktifine Göre Ürün Tipini Belirlemek

Yapı Malzemeleri Direktifi altında firmaların ürettikleri ürünler birden fazla harmonize standart kapsamında olabilir ya da bir standardın farklı uygulama sınıflarında olabilir.

urun baslangic tip testi

Belgelendirme süreci için bir onaylanmış kuruluşa başvurduğunuzda ilk olarak ürün tipinin belirlenip belirlenmediği ve kalite planının hazır olup olmadığı sorulacaktır.

Yine ilgili yönetmelikler, tebliğler ve uygunluk teyit sistemi ile ilgili dokümanlarda imalatçının yapması gereken ilk madde olarak ürünün tipini belirlemek ya da tip testlerini yaptırmak görünmektedir.

EN 1090-1 standardında da ürün ya da bileşenlerin gruplara ayrılabileceği ve bu şekilde tiplerinin belirlenebileceği yazmaktadır.

Bir çelik konstrüksiyon imalatçısı olarak ilk olarak gerçekten imal ettiğiniz ürünleri gruplamaya ihtiyacınız olup olmadığını belirlemelisiniz. Genelde ürettiğiniz ürünler sadece bir uygulama sınıfına ait ise ürün tipiniz de kendiliğinden belli olacaktır.

Farklı kalitelerde malzemeler kullanarak imalat yapıyorsanız ürünleri malzemelerine göre gruplandırmak faydalı olabilir.

Ancak kaynak yöntemi, yüzey koruma işlemi gibi farklı gruplardaki ürünler için ortak kullanılabilecek değişkenlerin ürünü gruplamak için kullanılmasının bir yararı yoktur.