İmal Edilen Yapı Taşınırsa Performans Beyanı Geçerli Midir?

İmal Edilen Yapı Taşınırsa Performans Beyanı Geçerli Midir?

İmal edilmeye başlanan çelik yapı sonradan farkı yere kurulursa ya da kurulduğu yerden sökülüp başka bir lokasyona tekrar kurulursa performans beyanı geçerliliğini kaybedebilir.

baska yere tasinan yapi

Özellikle büyük yapılarda, tasarım hesapları yapının kurulacağı yere ve yöne göre yapılmaktadır. Farklı deprem yükleri, rüzgar ve yağış yükleri ile kurulacak yerin jeolojik yapısı tasarımı etkileyen değişkenlerdir.

Ancak küçük yapılarda ve prefabrik yapılarda tasarım hesapları yapılırken, yapının farklı yerlere kurulabileceği göz önüne alınarak hesaplar yapılır. Yine de eğer tasarımda kullanılan bir değişken varsa bu bilginin performans beyanında ve CE etiketinde belirtilmesi uygun olacaktır.

Nasıl binanın kullanım amacı performans beyanında belirtiliyor ve farklı amaçla kullanılması durumunda verilen beyan geçersiz oluyorsa yapımın kurulum yeri ve yönü için de aynı şartları söylemek mümkündür.