Kesim Yüzeyinin Ölçülmesi

Kesim Yüzeyinin Ölçülmesi

EN 1090-2 Standardının 6.4.3 Isıl Kesme maddesinde belirtildiği gibi kesilen yüzeylerin kalitesi ve sertlik değerleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

alevle kesim yuzeyi

Ancak imalat sırasındaki zorluklar, ısıl kesme sonucundaki yüzey kalitesinin her zaman istenilen seviyelerde olmaması nedeniyle birçok fabrikada bu madde tam olarak uygulanmamaktadır. Hazırlanan prosedürler ile birlikte ölçümler birkaç yılda bir yapılmakta ve raporlamaktadır.

Uygulamada genellikle imalat aşamasında yapılan bir göz kontrolü ile gerekirse taşlama yaparak düzeltme yoluna gidilmektedir ki taşlama yapıldığında hem yüzey kalitesi iyileştirilmiş olur hem de ısıdan etkilenen bölge alındığı için sertlik değerleri ham malzeme değerlerine yaklaşır.

Standartta belirtilen bu gereklilikler eski BS 5400-6 standardının 4.3.2 ve 4.3.3 maddelerinden EN 1090-2 standardına alınmış cümlelerdir.

EN 1090-2 Standardın şu anki versiyonu da bu değerlerin sürekli ölçülmesi gerektiği ile ilgili bir zorunluluk getirmemektedir. Ancak şu anda taslağı hazırlanmakta olan EN 1090-2 nin yeni versiyonunda bu konu ile ilgili açıklamaları içeren bir ek bulunuyor.