CE Markalama İçin Üreticinin Yapması Gerekenler

CE Markalama İçin Üreticinin Yapması Gerekenler

Bir yapı malzemesini piyasaya kendi adı ya da markasıyla süren kişi ya da kuruluş üretici olarak nitelendirilir.

celik uretici sorumluluk

Bu tanıma göre ürettiği yapı malzemesini bir ana yükleniciye ya da son kullanıcıya satan kişi üreticidir. Üreticinin yükümlülüğü de Yapı Malzemeleri Regülasyonu'na göre CE markalaması ve Performans Beyanı yayınlamaktır.

Üretici aşağıdaki maddelerde yazılanları gerçekleştirmelidir.

 • Standartlara veya Avrupa Teknik Onaylarına uygun üretim yapmak
 • Fabrika Üretim Kontrolü Sistemini kurmak, belgelendirmek ve devamını sağlamak
 • Bütün ürünlerin tipini, parça numarasını ayırt edilebilir şekilde belirtmek
 • Uygun olmayan ürünleri belirlemek, tanımlamak, gerekirse piyasadan geri çekmek
 • Ürünün üreticisini ve adresini beyan etmek
 • Teknik dokümantasyonu hazırlanak
 • Performans Beyanı hazırlamak
 • Ürüne CE markası ya da etiketi iliştirmek
 • Güvenlikle ilgili notları ürün ile beraber vermek
 • Teknik dokümantasyonu ve Performans Beyanını 10 yıl saklamak
 • İstendiğinde tüm teknik bilgi ve dokümanları yetkililere sunmak