Çelik Yapıların CE Markalamasında Sorumluluk Paylaşımı

Çelik Yapıların CE Markalamasında Sorumluluk Paylaşımı

Çelik yapı imal eden, ettiren ve tasarlayan her kişi ve kuruluş mevcut yürürlükteki yasal mevzuata ve standartlara uymalı, bu standartların belirlediği test, kontrol ve hesaplar yapmalıdır.

celik yapi sorumluluk

Burada Müşteri Üreticiyi, Üretici de Tasarımcıyı denetlemelidir. Tasarımcı, Üretici, Ana Yüklenici ve Müşterinin sorumlulukları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Tasarımcının sorumluluğu

Tüm yapıların tasarımı için Eurocode geçerlidir. Daha eski tasarım standartları veya diğer ülkelerde geçerli olan tasarım kriterleri Performans Beyanı için temel oluşturamaz. Çelik yapılar için yapılacak olan tüm tasarım Eurocode 3 (EN 1993) Standardına uygun olmalıdır.

Tasarımı Eurocode'a göre yapmak, standardın gerektirdiği hesap ve tabloları saklamak, istendiğinde yetkili makamlara sunmak tasarımcının sorumluluğundadır.

Ayrıca tasarımı malzeme tedariği, üretim, kaynak, cıvatalı bağlantı, kaldırma, taşıma, montaj, boyama gibi işlemlerin uygulanabilirliği göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Her proje için gerekli uygulama sınıfı belirtilmelidir. Uygulama sınıfı yapının tamamında aynı uygulanabileceği gibi, bir bölümü ya da parçasında farklı olabilir.

İmalatçının sorumluluğu

Yapılan imalatlar için Performans Beyanı ve CE etiketi hazırlamak üreticinin sorumluluğundadır.

Performans Beyanının yayınlanmasıyla üretici, ürünün standart ve yasalarda belirtilen kriterlere uygun olduğunu beyan eder.

Çelik yapılar için CE markalaması ve Performans Beyanı hazırlayabilmek içn bir onaylanmış kuruluştan sertifikalandırılmış olmak gerekir.

Belgelendirme içi ilk şart Fabrika Üretim Kontrolü Sisteminin kurulmasıdır. Bu sistem, tasarım, malzeme satın alımı, personel, ekipman, imalat, uygunsuzluk sistemlerini kapsar.

Müşteri / Ana Yüklenicinin Sorumluluğu

Müşteri veya ana yüklenici işi yapacak olan imalathanenin proje gereklerine uygun uygulama sınıfında imalat yapabileceğine, şartları sağlayan sertifikalarının bulunduğuna emin olmalıdır.

Üreticiden Fabrika Üretim Kontrol Sertifikası, Performans Beyanı, teknik dokümanlar istenmelidir.