Farklı Kalitede Çelik Kullanılan Ürüne Performans Beyanı Nasıl Yazılır?

Farklı Kalitede Çelik Kullanılan Ürüne Performans Beyanı Nasıl Yazılır?

Çelik yapı projelerinde bir bina içinde farklı malzeme kaliteleri bulunabilir. Tasarım aşamasında karmaşayı engellemek için özellikle sac malzemelerin tamamı aynı kalite seçilebilir ancak projede boru yada profil malzeme de varsa bunların kalitesi farklı olabilir.

farkli kaliteler

Aynı projede farklı malzeme kalitesinin kullanıldığı durumda Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 1090 standardına göre Performans Beyanı ve CE etiketi yazılması aşamasında karışıklık yaşanmakta. Uygulayıcılar birbirlerinden farklı olarak üç ayrı yöntem izleyerek farklı beyanlarda bulunabiliyorlar.

  • Performans Beyanına ve CE etiketine en düşük kalitedeki malzemeyi yazmak.
  • Beyan ve etikette her iki kaliteyi de ayrıca belirtmek.
  • İki farklı Performans Beyanı ve Etiketi hazırlayıp her ikisini de müşteriye vermek.

Burada ilk maddedeki gibi en düşük kaliteyi yazmak beyanın eksik olmasına neden oluyor. Tüm projenin aynı düşük kalitedeki malzemeden imal edildiğini ve tek bir kalite malzeme kullanıldığı izlenimi yaratıyor.

İkinci seçenekte her iki kalite de yazılarak beyandaki eksiklik tamamlanıyor ancak hangi kalitenin nerede kullanıldığı ile ilgili açıklayıcı bilgi bulunmuyor.

Üçüncü seçenek olan iki ayrı doküman hazırlamak aynı projenin iki ayrı kaliteden iki kez imal edilmesi gibi duruyor. Bu her iki beyanın beraber bulunamama durumlarında da yine birinci seçenekteki gibi eksiklik durumu oluşuyor.

En sağlıklısı mümkün olduğunca detay açıklama yaparak, örneğin profil malzemeler S275, sac malzemeler S235; ya da çatı makaslar S355, kolonlar S275 gibi ayırmak. Eğer mümkünse bina bölümlerini ayrı isimlendirip kendi içinde gruplayarak tek kalite yazmak ve karışıklığı önlemek.

Yapılan imalatın bir bina değil de bir kompanent olması durumunda ise beyan her bir kompanent için ayrı ayrı düzenlendiği için karışıklık meydana gelmiyor.