Çelik Yapılar

Çelik yapılar ve kaynaklı imalat eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık

Kalite Dosyasının İçeriğinde Neler Bulunmalıdır?

Kalite Dosyasının İçeriğinde Neler Bulunmalıdır?

Bir yapı ya da yapı malzemesi imali öncesi, sırası ve sonrasında farklı kayıtlar tutulmaktadır. Üretilen ürüne CE markası verilecekse müşteri talep etmese bile ürün için bir kalite dosyası hazırlanması ve 10 yıl saklanması mecburidir.

EN 1090-2 standardının 4.2.1 Kalite dokümantasyonu maddesinde EXC2, EXC3 ve EXC4 için aşağıdaki hususların yazılı hale getirilmesi gerekliğinden bahsedilir.

arsiv kalite dosya

 • Organizasyon şeması ve uygulamanın her bir konusu için sorumlu idari görevliler,
 • Uygulanacak işlemler, yöntemler ve iş talimatları,
 • İşlere özel muayene planları,
 • Değiştirme ve tadilleri yapma işlemleri,
 • Uygunsuzluklar, taviz talepleri ve kalite anlaşmazlıklarının olması durumunda çözüm işlemleri,
 • Gözlemci nezaretinde yapılan muayeneler veya deneyler için belirlenmiş muayene bekleme noktaları ve müteakip gereğe geçiş şartları.

Ayrıca “ISO 10005 Kalite yönetim sistemleri - Kalite planları için kılavuz” kılavuzunda, kalite planı içeriğine bulunması gerekenler ile ilgili bilgiler vardır. Kalite planı tek bir doküman değil bir doküman seti olarak algılanmalıdır ve üretimin farklı aşamalarında hazırlanarak dosyaya ilave edilmelidir. Aşağıda verilen doküman listelerinin gereken kısmı kalite dosyasında bulunmalı, diğer dokümanlar kayıt altında bulundurulmalıdır.

Uygulama öncesi dokümantasyon

Uygulamadan önce dokümantasyonun oluşturulmasını sağlayan ve aşağıda verilenleri kapsayan dokümanlar hazırlanmalıdır;

 • Sarf malzemeler dahil olarak, bileşen mamul malzemelerinin sertifikaları,
 • Kaynak prosedürü şartnameleri ve vasıflandırma kayıtları,
 • Kurulum ve önyüklemeli bağlama elemanlarını da kapsayan, yöntem beyanları,
 • Kurulum yöntemleri gereğince yapılan geçici işlere ait tasarım hesapları,
 • Yapımdan önceki dokümantasyonun ikinci veya üçüncü taraflarca kabulü veya tasdiki için kapsam ve tarih konusunda anlaşmalar.

Uygulama kayıtları

 • Tamamlanmış bileşen oluncaya kadar izlenen bileşen malzemesi mamuller,
 • Aşağıdaki hususlarda, muayene ve deney raporları ve uygunsuzluk durumunda yapılacak işlemler,
 • Kuruluma başlanması için şantiyenin uygun olduğunun kabulü için yapılan kurulum öncesi etüdler,
 • Bileşenlerin, yapıda kullanılacağı yerinin belirtilmesiyle tanımlanmış şantiyeye sevk edilme tarihleri,
 • Yapının boyutların ölçülmesi ve uygunsuzluk durumunda yapılacak işlemler;
 • Kurumunun tamamlanması ve devredilmesi için sertifikalar.

Bunlar ile birlikte müşterinin istediği diğer kayıtlar ve üreticinin kendi sistemine ait kayıtlar da karşılıklı anlaşma sonucunda ilave edilebilir.

 

EN 1090 danışmanlık

EN 1090 çelik ve alüminyum yapılar danışmanlığı

Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyonu'na (305/2011/AB) bağlı harmonize standart EN 1090 uygulama ve belgelendirme danışmanlığı.

İletişim Detaylar

yapi malzemeleri CE

Yapı malzemelerinde CE markalama danışmanlığı

Çelik ve alüminyum yapı malzemelerinde, Yapı Malzemeleri Regülasyonu'na göre, Temmuz 2014'den itibaren CE markalaması zorunlu.

İletişim Detaylar

kalite sistem danismanlik

Kaynaklı imalat ve kalite sistemleri danışmanlığı

ISO 3834 Kaynaklı İmalat ve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri eğitimleri, uygulama ve sistem geliştirme danışmanlığı.

İletişim Detaylar

Arama

Çelik yapılar ve kaynaklı imalat konusunda engin tecrübe ve SONUÇ odaklı danışmanlık

info@sonucdanismanlik.com 0 537 744 77 94 İletişime Geç