EN 1090-2 ve EN 1993 İçin Değişiklik Önerisi Yapıldı

EN 1090-2 ve EN 1993 İçin Değişiklik Önerisi Yapıldı

İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından “EN 1090-2 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 2 - çelik yapılar için teknik gerekler” standardında değişikliğe gidilmesi için öneride bulunuldu.

EN 1090 2 degisiklik onerisi

Tüm üye ülkeler BSI’nın yaptığı öneriler ve ilave maddeler ile ilgili yorumları 18 Eylül’e kadar bildirilecek, ardından yapılacak oylama sonucunda eğer kabul oy alırsa mevcut standart güncellenecek.

Verilen öneri temel olarak aşağıdaki değişiklikleri öngörüyor:

Mevcut standartta bilgi amaçlı verilen ve uygulama sınıflarının tayini ile ilgili bilgileri içeren ek B kaldırılacak, bu bilgiler EN 1993-1-1 standardının El C si olarak eklenecek.

“Alevle kesim kabiliyetinin kontrolü” ile ilgili bilgilendirme amaçlı metin, Ek D olarak eklenecek.

Kaynak sınıflarının seçimi ile ilgili klavuz bilgiler içeren Ek F eklenecek.

Ön yüklemeli cıvata gruplarının, kalın boya uygulaması nedeniyle ön yükleme kuvveti kaybı hakkında klavuz bilgileri içeren ek K eklenecek.

EN 1090-2 standardının yayım tarihinden sonra standart numarası değişen standartlar işlenecek.

Uygulama sınıfının seçimi ile ilgili Ek B’nin EN 1090-2 den çıkartılıp, EN 1993-1-1’e Ek C olarak eklenmesi, üye ülkelerin uygulama sınıflarının kapsam ve koşullarını belirlemesine imkan sağlayacak.

Önerilen bu değişikliğin uygulanabilmesi, öncelikle EN 1993-1-1 eklerinde değişiklik yapılmasına bağlı. Önerilen değişikliklere paralel olarak BSI’ın Eurocode 3’den sorumlu komitesi (CB/203) tarafından şimdiden fikir birliğine varılmış durumda.

Ulusal ek BS EB 1993-1-1 Annex C’nni yakın azmanda İngiltere’de yayınlanması beklenmekte.