CE Markasına Giden Yol

CE Markasına Giden Yol

Çelik yapı malzemelerinde CE markalama yapabilmek için Yapı Malzemeleri Regülasyonu’nun ve EN 1090-2 standardının gerekliliklerini yerine getirmek, Sistem 2+’ya göre denetim geçirmek ve Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası almak gerekir.

CE giden yol

Üretici tarafından EN 1090-2 standardının gerekliliklerine uymak için aşağıda belirtilen temel adımların uygulanması gerekir:

 • Standarda uygun dokümantasyon
 • Uygun belgeli çelik ham malzeme ve sarf malzeme temini
 • Geometrik toleranslara uyum
 • Tüm üretim aşamalarının belgelenmesi ve takibi
 • Yüzey hazırlığı ve korozyondan koruma
 • Kaynak kalite yönetim sistemi
 • Kaynak koordinatörü
 • Uygulama sınıfı
 • Teknik dokümanlar
 • Dokümanların üretime uygulanması
 • Fabrika üretim kontrol sistemi

Yapı Malzemeleri Regülasyonu ve CE markalama için gereklilikler

Bir çelik yapı malzemesi üreticisinin ürünlerine CE markası verebilme hakkı aşağıdaki dokümanlara sahip olması ile mümkündür:

 • Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası
 • Kaynak Sertifikası
 • Performans Beyanı

CE markasına giden yol

Bir çelik yapı malzemesine CE markası verebilmek için üreticinin ürettiği ürün ile ilgili Sistem 2+’ya göre performans beyanı vermesi gerekir. Sistem 2+’nın gereği olarak Onaylanmış Kuruluş üreticide Fabrika Üretim Kontrolü denetimini yapar ve sertifikalandırır.

Onaylanmış Kuruluşun Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikası düzenleyebilmesi için üreticini sahasında aşağıdaki konuları gözlemlemesi ve yeterli bulması gerekir.

 • ISO 9001 tabanlı bir kalite yönetim sistemi
 • Fabrika üretim kontrolü sistemi
 • Uygulama sınıfı 2 ve üstü için kaynak mühendisi veya kaynak koordinasyon personeli
 • Kaynak kalite yönetim sistemi
 • Tüm ham ve sarf malzemelerin CE markalı tedarik edilmiş olması
 • Ürün ile ilgili kayıtlar