Kaynak Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki Muayene ve Testler

Kaynak Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki Muayene ve Testler

Kaynak, tamamlandıktan sonra bazı parametreleri ölçülemeyen bir işlemdir. Bu nedenle kaynak prosesi; kaynak öncesi, sırası ve sonrasında farklı test ve muayenelere tabi tutulmalıdır. Kaynakta yeterli kaliteyi sağlayabilmek için üretim prosesi boyunca yapılması gereken tüm kontroller bir planda belirtilebilir. Bu plana kaynak ile ilgili eklenecek maddeler aşağıdaki gibidir.

kaynak once sonra testler 

Kaynak öncesi muayene ve testler

 

 • Kaynakçı ve kaynak operatörü sertifikası
  • Geçerlilik
  • Yapılacak kaynak yöntemine ve pozisyona uygunluk

 

 • Kaynak yöntem onayları
  • Gereklilik
  • Uygunluk
  • Doğru kaynak prosedürü şartnamesi
  • Ana malzeme ve malzeme kalınlığı
  • Sarf malzemeler (işaretleme, depolama ve durumu)
  • Kaynak ağzı (hazırlama yöntemi, eğim açısı boşluk, kök derinliği)
  • Birleştirme ve puntalama
  • Kaynak parametreleri (akım, gerilim, tel besleme hızı)
  • Ön ısıtma sıcaklığı
  • Çevresel koşullar (örneğin sıcaklık ve hava akımı)

 

 • Ürün testi için gerekli ilaveler

 

Kaynak sırasında muayene

 

 • Kaynak parametreleri
  • Akım
  • Gerilim
  • İlerleme hızı
  • Gaz akış hızı
  • Torch mesafesi

 

 • Sıcaklık ölçümü
  • Pasolar arası sıcaklıkların ölçümü

 

 • Kaynak sarf malzemelerinin kullanımı

 

 • Temizlik, şekil ve paso sayısı

 

 • Arkadan yarma

 

 • Çarpılmaların kontrolü

 

 • Gerekli ara kontroller

 

Kaynak sonrası testler

 

 • Test planının uygulanması (tahribatlı ve tahribatsız muayene)

 

 • Test raporları kontrolü
  • Kabul kriterleri
  • Denetim personelinin nitelikleri

 

 • Şekil ve boyutlarının kontrolü

 

 • Son işlemler
  • Taşlama
  • Isıl işlem