ISO 17607 ile EN 1090-2 Standartları Arasındaki Farklar Nelerdir?

ISO 17607 ile EN 1090-2 Standartları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Henüz komite taslağı aşamasında olan “ISO 17607 Çelik Yapı Uygulamaları” Standardı, “EN 1090-2 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları - Bölüm 2 - çelik yapılar için teknik gerekler” Standardı temel alınarak hazırlanıyor.

Yeni standardın hazırlama aşamasında, EN 1090-2 standardındaki bazı maddeler eklere kaydırarak ayrıca detaylandırmış, ancak bazı maddeler de kısalarak gerekli olabilecek bazı bilgiler kaldırılmış. Genel olarak sadece Avrupa standardına atıf yapılan maddelerdeki standart atıfları kaldırılarak gereklilikler metin inde açıklanmış ve mümkün olduğunca diğer ülke standartlarındaki malzemelerin de kullanılmasının önü açılmış.

ISO17607 EN1090 farklar

Taslak standardın EN 1090-2'ye göre farkları aşağıdaki gibidir:

 • Sadece Avrupa standartlarındaki malzemelerin değil, bunun yanında ISO, ASTM, JIS, AS, GB gibi standartlardaki malzemelere de atıflar yapılmış.
 • Genel olarak madde dizilişi ve isimlendirilmesi EN 1090-2 ile paralellik gösteriyor.
 • Bazı tablolar kaldırılarak yerine metin içinde açıklamalar eklenmiş. Tablolarda verilen kesin değerler kaldırılmış.
 • Ham malzemeler ile ilgili EN 10204 şartı kaldırılmış, yerine benzer koşulları isteyen metin ilave edilmiş.
 • “List of handling and storage preventive measures” tablosu kısaltılarak gereklilikler azaltılmış.
 • Annex A (informative) Guidance for assessment of the constructor’s competence eklenmiş.
 • Annex B (informative) Guidance for interpreting the requirements of ISO 9001 eklenmiş.
 • Annex D (informative) Guidance for development of the execution specification eklenmiş.
 • Annex E (informative) Guidance for the determination of execution classes eklenmiş.
 • Annex F (normative) Guidance on second/third party inspection eklenmiş.
 • Annex H (informative) Product standards for structural bolting eklenmiş.
 • Annex I (normative) Hot rivets eklenmiş.
 • Annex K (normative) Hole dimensions eklenmiş.
 • Annex N (normative) Bolted faying surface slip factors eklenmiş.
 • Annex P (normative) Nominal minimum preloading force eklenmiş.
 • Annex Q (normative) Tightening of preloaded bolts - K-classes for Group 1 tightening methods eklenmiş.
 • Annex S (normative) Tightening of preloaded bolts – Pre-installation verification testing eklenmiş.
 • Annex U (normative) Tightening of preloaded bolts – Combined method eklenmiş.
 • Annex V (normative) Use of compressible washer-type direct tension indicators eklenmiş.
 • Annex W (normative) Tightening of preloaded bolts - Turn of nut method eklenmiş.
 • Annex X (informative) Hexagon injection bolts eklenmiş.
 • Annex Y (normative) Grouting and sealing eklenmiş.
 • Annex AA (normative) Sequential method for fasteners inspection eklenmiş.

EN 1090-2:2015 versiyonunda bulunan aşağıdaki ekler de ISO 17607 standardına eklenmemiş:

 • Annex K (informative) Procedure for checking loss of preload for thick surface coatings
 • Annex L (informative) Resin injection bolts
 • Annex M (informative) Guide to flow diagram for development and use of a WPS
 • Annex N (normative) Sequential method for fasteners inspection