ISO CD 17607 Çelik Yapı Uygulamaları Standardı Komite Taslağına Yaptığım İtirazlar

ISO CD 17607 Çelik Yapı Uygulamaları Standardı Komite Taslağına Yaptığım İtirazlar

Komite taslağı aşamasında çalışmaları devam eden ISO 17607 Çelik Yapı Uygulamaları Standardı ile ilgili gördüğüm eksik eve yanlışları ulusal ve uluslar arası komitelere yazılı olarak bildirdim. Standart taslağı ile görüşlerim aşağıdaki gibidir.

iso cd 17607 comment

ISO 17607 Çelik Yapı Uygulamaları Standardı ile birlikte ya da hemen akabinde alüminyum yapı uygulamaları için de bir standart hazırlanmalı. Ayrıca bu standartlar ile ilgili belgelendirme ihtiyacı duyulacağından belgelendirmenin esaslarını tanımlayan ilave bir dokümana daha ihtiyaç vardır.

  • “Table 4 - List of handling and storage preventive measures” tablosundaki bilgiler kısaltılmış ve yeterli açıklayıcı bilgiyi içermiyor.
  • “6.6.3.4 Water jet cutting” maddesinde geçen Table 4, Table 5 olmalı.
  • “6.6.3.9 Hole alignment” maddesinin ikinci paragrafındaki “Table Z.8 No 6” ifadesi hatalı. Tablo Z8’de 6. madde yok. EN 1090-2:2015’deki toleranslar bu standarda alınmamış.
  • “7.4.3 Welding coordination” maddesi Not 2 de geçen B, S ve C seviyeleri standartta geçmiyor. Bu nota gerek yok ya da seviyelerin tanımlandığı tablo eklenmeli.
  • “12.4.2.2 Scope of inspection” maddesinin içindeki “b” maddesinde geçen Table 14, Table 15 olmalı.
  • “Table 15 - Extent of supplementary NDT” tablosu EN 1090-2:2008 versiyonundaki gibi bırakılmış. Bu tablonun EN 1090-2:2015 versiyonunda değişmesi bekleniyor.
  • Annex B içindeki B1 tablosu Final Draft aşamasına gelen ISO 9001:2015 ile uyumlu değil.
  • Annex C içindeki Table 1, Table 2, Table 3’de geçen başlıklar standart metni ile uyumlu değil.