Çelik Yapı Malzemelerinde CE Etiketi Nasıl Hazırlanır?

Çelik Yapı Malzemelerinde CE Etiketi Nasıl Hazırlanır?

Yetkili Onaylanmış Kuruluştan, Fabrika Üretim Kontrolü belgesi almış bir üretici, EN 1090 standardına uygun üretim yaptığı ürünler için Performans Beyanı ve CE etiketi düzenlemek zorundadır. Performans Beyanı, CE markası ve etiketi ile ilgili bilgiler Yapı Malzemeleri Regülasyonunda ve EN 1090-1 standardında tarif edilen şekilde olmalıdır.

CE etiketi

Standartta ve regülasyonda belirtildiği üzere CE markası bileşen üzerinde, bileşen etiketi üzerinde, ambalaj üzerinde veya ticari belgeler üzerinde olabilir.

CE etiketi üzerinde yazan tüm bilgiler hazırlanmış olan Performans Beyanı ve Onaylanmış Kuruluştan alınmış Fabrika Üretim Kontrolü Belgesi üzerindeki tüm bilgiler ile uyumlu olmalıdır. CE markasının ürün üzerinde tek başına kullanılacağı durumlarda en azından Onaylanmış Kuruluşun dört basamaklı onay numarası bulunmalıdır.

CE etiketi üzerinde bulunması gerekenler:

93/68/EEC nolu direktifte tanımlandığı şekilde en az 5mm yüksekliğinde CE ibaresi
Onaylanmış Kuruluşun dört basamaklı onay numarası
Üreticinin ticari adı
Üreticinin açık adresi
Etiketin hazırlandığı yılın son iki hanesi
Performans Beyanı numarası
Standardın ve ürünün özelliklerini içeren aşağıdaki bilgiler

a) Geometrik toleranslar ve boyutlar
b) Kaynaklanabilirlik
c) Kırılma dayanımı
d) Yangın dayanımı
e) Kadmiyum ve bileşiklerinin salınımı
f) Radyoaktivite salınımı
g) Dayanıklılık
h) Uygulama sınıfı
i) Malzeme teknik detayları

Burada dikkat edilmesi gereken konu Yapı Malzemeleri Direktifine göre etikette Onaylanmış kuruluştan alınan Fabrika Üretim Kontrolü Belge numarası yazarken Yapı Malzemeleri Regülasyonuna göre bu bölüm Performans Beyanı numarasına dönüştürülmüştür. Zaten CE markasının ön şartı olan Performans Beyanı hazırlanırken üretici tarafından yazılacak olan beyan numarası CE etiketine de geçirilecektir.