EN 1090 Nedir?

EN 1090 Nedir?

Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyon’unun yayınlanması ile birlikte yapı malzemelerinde CE markası da gündeme gelmiş oldu. EN 1090 ise çelik yapı malzemelerinin CE belgelendirmesi için gerekli harmonize standarttır. Çelik yapı malzemeleri için Regülasyon’un ve EN 1090 standardının kullanılması 1 Temmuz 2014 tarihinden beri yasal zorunluluktur.

en 1090 nedir

Yapı Malzemeleri Regülasyon’unun amacı, yapıların güvenlik performanslarını istenen seviyede tutmaktır. Bu minimum performansı sağlayabilmek için de altı temel prensipten yola çıkılmıştır.

  • Mekanik dayanım ve stabilite (ITT / Başlangıç Tip Testi)
  • Yangın durumunda emniyet (yangın testi)
  • Hijyen, sağlık ve çevre (tasarım)
  • Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik (kullanım talimatları ve risk değerlendirmesi)
  • Gürültüye karşı koruma (risk değerlendirmesi)
  • Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası (çevresel performans)
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı (çevresel performans)

Aşağıdaki iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerin Regülasyona göre uyması gereken şartlar vardır:

  • Yapısal kulanım için metalden imal edilen bileşen ve kitlerin imalatçıları
  • Yapısal metal işlerini ithal edenler
  • Ham metal malzeme üzerinde işlem yaparak satanlar