EN 1090 Standardı İçin Fabrika Üretim Kontrolü ve ISO 9001

EN 1090 Standardı İçin Fabrika Üretim Kontrolü ve ISO 9001

Çelik ve alüminyum yapı malzemeleri ile ilgili temel gerekliliklere ulaşabilmek için, EN 1090-1 standardı, Fabrika Üretim Kontrolü (Factory Production Control - FPC) sistemi kurma zorunluluğu getirir. Üretilen yapısal bileşenlerin karakteristik özellikleri, tasarımın belirlediği özellikler ile örtüşmelidir. Fabrika Üretim Kontrolü sistemi, bu özelliklerin karşılandığından emin olmak için kurulur.

EN1090 ISO9001

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ve EN 1090 standardında tarif edilen Fabrika Üretim Kontrolü Sistemi temelde ISO 9001 standardının gereklilikleri ile örtüşmektedir. Ancak ISO 9001 sisteminde belirtilen genel konuların dışında ürüne özgü konuların da dahil edilmesi ile Fabrika Üretim Kontrolü sistemi oluşmuş olur. Bu özel durumların başında çelik ve alüminyum malzemelere yapılan kesme, bükme, delme, kaynak ve ısıl işlem gelmektedir.

FPC sistemi kurmak için aşağıdaki maddelerdeki konular ISO 9001 sistemi üzerine ilave edilmelidir.

  • Makina ve ekipmanın planlı bakım ve kalibrasyonu
  • Üretilen ürünlerin uygunluğundan emin olmak için düzenli test ve kontroller
  • Uygunsuzlukların değerlendirilmesi için sistematik uygunsuzluk takibi
  • Gerekli ve yeterli iş talimatları
  • Uygun personel yeterliliği

Bu maddelere bağlı olarak çelik yapı malzemeleri için EN 1090-2, alüminyum yapı malzemeleri için EN 1090-3 gereklilikleri de uygulanmalıdır. Bu gereklilikler ürün toleransları, kaynaklanabilirlik, kırılma tokluğu (sadece çelik), yük taşıma kapasitesi, yorulma mukavemeti ve dayanıklılık konularını etkileyen tüm faaliyetleri içerir.

Özel bir proses olarak nitelendirilen kaynak işleri de FPC’nin bir alt maddesi olarak Kaynak Kalite Yönetim Sistemi (Welding Quality Management System - WQMS) başlığı altında detaylandırılmıştır. Bu sistemde de kaynakçılar, kaynak yöntemleri, kaynak testleri, muayeneler temel olmak üzere kaynak kalitesini etkileyen tüm konular güvence altına alınmıştır.