ISO 14732 Standardına Göre Operatör Belgelendirme

ISO 14732 Standardına Göre Operatör Belgelendirme

Kaynak işlerinde çalışan ancak yaptığı kaynağı el becerisi ile değil bir makina kullanarak yapan kişlere kaynak operatörü denir. Kaynakçılarda olduğu gibi kaynak operatörleri de sertifikalı olmalıdır.

Özellikle ISO 3834 kaynaklı imalat yönetim standardı ve bu standarda atıf yapan çelik yapı, basınçlı kap, makina, raylı sistem standartları kaynakçı ve operatörlerin sertifikalı olmasını gerektirir.

kaynak operatoru

Kaynak operatörlerini sertifikalandırılması için EN ISO 14732 Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı (Welding personnel - Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials) standardı kullanılmaktadır.

ISO 14732 standardında vasıflandırma metotları, vasıflandırma aralıkları, geçerlilik süresi, sertifika geçerliliğinin doğrulanması, yeniden sertifikalandırma gibi konular açıklanmaktadır.

Ancak vasıflandırma için gerekli test numunesinin boyutu ISO 14732 standardında yazmaz. Bu nedenle yapılacak olan teste uygun olacak şekilde aşağıdaki metotlardan birisi kullanılabilir:

a) ISO 15614 standardının ilgili kısmı uyarınca kaynak prosedür deneyini esas alarak vasıflandırma
b) ISO 15613 standardı uyarınca imalât öncesi kaynak deneyini esas alarak vasıflandırma
c) ISO 9606 standardının ilgili kısmı uyarınca deney numunesini esas alarak vasıflandırma
d) İmalât deneyi veya imalât numunesi kaynak deneyini esas alarak vasıflandırma

Her yöntemde de testler ISO 14732 standardının atıfta bulunduğu standartlara göre ve raporlama ISO 14732 standardına göre olacaktır. Burada hangi durumun kullanacağı, uygulanan kaynak yöntemi ve makina kabiliyetleri ile ilgili olarak üretici tarafından belirlenmelidir.