Çevre Yönetimi Standardında Değişiklik

Çevre Yönetimi Standardında Değişiklik yapıldı

Çevre yönetimi - Çevre performans değerlendirilmesi hakkında klavuz niteliğindeki standartda değişiklik yapılarak 2014 versiyonu yayınlandı.

iso 14031 standardinda degisiklik

2014 versiyonu ile ilgili TSE'nin yayınladığı bilgiler aşağıdaki gibidir.

TS EN ISO 14031:2014

Kabul Tarihi: 13.02.2014

Hazırlık Grubu: Teknik Kurul

Yürürlük Durumu: N (Yeni Standard/New standard)

Başlık: Çevre yönetimi- Çevre performans değerlendirilmesi- Kılavuz

Başlık (İng): Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2013)

Yerini Aldığı: TS EN ISO 14031:2002