ISO 14001 Denetimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesinden önce neler yapılmalıdır?

Belgelendirme denetimi öncesi sistem gereklilikleri yerine getirilmeli ve sistemin işlediği kanıtlanmalıdır. Denetim için gelecek denetçiler bu bilgi ve belgeleri denetim öncesinde isteyebilirler.

iso 14001 denetim

ISO 14001 belgelendirme denetimi öncesinde aşağıda madelerde belirtilenler tamamlanmış olmalıdır:

  1. Çevre yönetim sisteminin etkinliği ve uygunluğunun da görüşülmüş olduğu en az bir adet yönetim gözden geçirme faaliyeti tamamlanmış ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
  2. Standardın tüm maddelerinin denetlenmiş olduğu bir tam iç denetim çevrimi tamamlanmış ve kayıt altına alınmış olmalıdır.
  3. Standardın gerektirmiş olduğu kayıtlarla ilgili en az 3 aylık geçmiş ibraz edilebilir olmalıdır.
  4. Standardın ön görmüş olduğu dokümantasyon yapısı oluşturulmuş olmalıdır.
  5. Organizasyonun politika, hedefler ve prosedürlerine uygunluk sağlamasını mümkün kılacak programlarla ilgili bulgular mevcut olmalıdır.

Bu maddelerde sayılanlar şirkette varsa diğer yönetim sistemleri doküman ve kayıtları ile birlikte yapılabilir.