Annex SL nedir?

Annex SL nedir?

ISO 9001 ve ISO 14001 revizyonları ile gündeme gelen Annex SL, ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement’in önemli eklerinden birisidir.

Annex SL

ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL, Appendix 2, yönetim sistemleri için üst seviye bir yapı belirler.

Bütün yönetim sistemlerine temel oluşturacak genel çerçeveyi belirler.

Farklı yönetim sistemlerine uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir.

Alt maddelerin de birbiri ile uyumlu olmasını hedefler.

Yönetim sistemlerine ortak dil kullanımını sağlar.