ISO 9001:2015 standardı ile neler değişecek?

ISO 9001:2015 standardı ile neler değişecek?

Eski versiyonlarda da bulunan süreç yaklaşımı için gerekliliklerin neler olduğu daha açık bir şekilde belirtilecek.

ISO 9001 2015 update

Önleyici faaliyetler yerine risk yönetimi ön plana çıkartılacak.
Toplam 8 olan ana madde sayısı 10 a çıkartılacak. Bu değişiklik ile diğer yönetim sistemi standartlarına tam uyumlu olması sağlanacak.

Organizasyon yapısı ve içeriğine değinen yeni bir madde eklenecek. (Madde 4)

Dokümante edilmiş prosedür ifadesi dokümante edilmiş bilgi olarak değiştirilecek. Bu durumda prosedür ya da uygulama kayıtları ilgili şartları sağlamak için yeterli olacak.

Standartta geçen “ürün” kelimesi “mal ve hizmetler” olarak değiştirilecek. Bu şekilde standart, hizmet sektörü için de daha uygulanabilir hele gelecek.

Daha önce 8 madde olan belirtilen kalite yönetim prensiplerinden “sistem yaklaşımı” kaldırılacak. Ayrıca tedarikçi ilişkileri prensibi de “ilişki yönetimi” olarak güncellenecek.

“Satınalma” ve “dış kaynaklı” terimleri “mal ve hizmetlerin dışarıdan tedariki” olarak değiştirilecek.