ISO 9001 Denetimi Öncesi Yapılması Gerekenler

ISO 9001 Denetimi Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

iso 9001 kurulum

ISO 9001 Kalite El Kitabı ve prosedürleri içeren kalite yönetim sistemi denetim öncesinde denetçi tarafından ISO 9001 koşullarını karşılayıp karşılamadığı açısından gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda müşteri yönetim sisteminin yapısını göstermek üzere Kalite El Kitabı ve prosedürleri denetçiye gönderecektir. Karşılanması gereken koşullarla ilgili bilgiler kapsamında:

1. Kalite El Kitabı kalite yönetim sisteminin kapsamını tanımlamalı ve varsa standart gereksinimlerinden hariç tutmaları gerekçeleri ile birlikte bu bölümde belirtmelidir. Hariç tutmalar sadece 7. Madde başlığı altında yer alabilir. Tüm hariç tutmalar ve gerekçeleri denetçi tarafından doğrulanmalı ve organizasyonun ürün ve hizmet sağlama becerisini ve sorumluluğunu olumsuz etkilemediği tespit edilmelidir.

2. Kalite El Kitabı, müşteriye ait dokümante edilmiş prosedürleri içermeli ya da referans vermelidir. Aşağıda sayılan prosedürler dokümante edilmelidir:

  • Doküman Kontrolü
  • Kalite Kayıtlarının Kontrolü
  • İç Denetimler
  • Uygunsuzluk Kontrolü
  • Düzeltici Faaliyet
  • Önleyici Faaliyet

Kalite yönetim sisteminin etkin bir şekilde işletilmesi için müşteri tarafından ön görülen prosedürler el kitabında bulunabilir ya da referans verilebilir.

3. ISO 9001 proses yönetimi yaklaşımına dayanan kalite yönetim sistemine geçişi ön görmektedir. Bu yaklaşım ISO 9001 koşullarını karşılarken birbirine bağlı aktiviteleri tanımlamakta ve yönetmektedir. Kalite El Kitabı müşteri yönetim sisteminin proseslerinin (süreçlerinin) birbiriyle etkileşiminin tanımlanmasını mutlaka içermelidir. Ana süreçler, destek süreçler ve yönetim süreçleri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Süreçler arasındaki bağlantının ya da etkileşimin resmedilmesi önemle tavsiye edilmektedir.

4. Kalite yönetim sisteminin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesini kapsayan en az bir (1) yönetim gözden geçirme toplantısının gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınmış olmalıdır.

5. Standardın her bir maddesinin eğitimli ve nitelikli denetçiler tarafından denetlenmesini kapsayan en az bir (1) iç denetim çevriminin tamamlanmış olmalıdır.

6. Kalite yönetim sisteminin ön gördüğü en az üç (3) aylık kayıt bulunmalıdır.

Denetim tarihi öncesinde bu koşullardan her hangi birisi yerine getirilmemiş ise denetimin yeniden programlanması gerekecektir.