Risk odaklı yaklaşım nedir?

Risk odaklı yaklaşım nedir?

Risk odaklı yaklaşım ya da risk temelli düşünme, şirketlerin bir karar alırken oluşabilecek riskleri de göz önünde bulundurması ve buna göre varsa yapılacak hazırlıkların yapılmasına dikkat çekmek için eklenmiş bir yaklaşım ya da düşünme biçimi.

Bu yeni yaklaşımda belirsiz olan her sektörün ve şirketin risk olarak göreceği konuların farklı olması nedeniyle standartta açıklayıcı bilgilerin bulunamaması.

risk odakli dusunce

Aslında gelecek ile ilgili planlar ve önemli kararlar alınırken birçok şirketteki üst yönetim bu kararların oluşturabileceği sonuçlar ile ilgili de öngörüler yapmakta. Standardın amacı bu tarz düşünceleri diğer yöneticiler ve orta kademe çalışanlara da benimsetmek ve sistemin bir gereği olarak alınan risklerin farkında olmalarını sağlamak.

Tabii burada risk odaklı düşünmenin şirket içinde gerçekleştiğine dair kanıtlar da gerekecektir. Bu yeni yaklaşımın denetim sırasında sorgulanması ve uygulamaların gösterilmesi için çalışmalar yapılmalı, gerekirse analiz sonuçları ve risklere karşı alınacak önlemler dokümante edilmelidir.

ISO 9001:2015 standardının şu anki taslak versiyonunda risk odaklı düşünme ile ilgili dokümante edilmeli ifadesi kullanılmamaktadır. Ancak amaç bu düşünce yapısının şirkete yerleşmesini sağlamak ve tüm faaliyetlerde kullanılmasına yol göstermektir.

ISO 1401 ve OHSAS 18001 standartlarına aşina olanlar risk analizleri yapmaya ve bu analizler sonrasında yol haritası belirlemeye alışkındırlar. Yine de ISO 9001 işletmenin tüm faaliyetlerini içerdiğinden bu bir seferde yapılabilecek bir analiz değildir.