ISO 9001:2015 Şimdi Ne Yapmalı?

ISO 9001:2015 Şimdi Ne Yapmalı?

Uluslararası Akreditasyon Forumu ISO 9001:2015 standardının yayınlanması ile beraber bir teknik doküman yayınlayarak şirket ve kurumlara yapılması gerekenleri açıkladı. Yeni standarda geçiş için 3 yıllık bir süre tanınmış olsa da şirketler ilk gözetim denetimlerinde yeni standarda uygun hale gelmeyi ve bu şekilde rakiplerine göre avantajlı olmayı tercih etmektedirler. Hem denetim firmalarının, hem de uygulayıcı firmaların yeni standardın gereklerini anlayıp, gerekirse eğitim almaları için süre tanınmalıdır.

ISO 9001 2015 degisim

Ayrıca birçok denetim firması tarafından, herhangi bir ara denetim sürecinde yeni standardın gereklilikleri görülemediğinde, denetimin eski standarda göre yapılması ve belgenin devam ettirilmesi öngörülmüştür. Ancak bu her iki standardın beraber kullanılacağı geçiş dönemi Eylül 2018’de son bulacak ve bu tarihten sonra eski standarda göre denetim yapılamayacak ve eski standarda göre düzenlenmiş tüm sertifikalar geçersiz olacaktır.

ISO 9001:2015 standardının tüm maddeleri yönetim tarafından gözden geçirilerek eksikler ve yenilenmesi gerekenler belirlenmelidir.

Bir uygulama planı belirlenerek sorumlular atanmalıdır.

Tüm yönetim sistemi dokümanları yeni standarda ve işleyişe uygun revize edilmelidir.

Gerekli tüm bilinçlendirme ve geçiş eğitimleri tamamlamış olmalıdır.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra tüm sisteme iç denetim ve ardından Yönetimin Gözden Geçirmesi yapılarak durum değerlendirilmelidir.

İç denetimde bulunan tüm düzeltici faaliyetler tamamlanmalıdır.

Denetim firması ile koordinasyon halinde geçiş süreci tamamlanmalıdır.

Yeni standartta zorunlu olmasa da

Kalite el kitabınız tüm sisteminizi tarif eden genel bir dokümandır, eğer içeriği güncelse ya da küçük değişiklikler ile güncel halde tutulabilecekse kaldırmayın, bulunması fayda yaratabilir.

Prosedürleriniz ve talimatlarınız sizin işinizi yapma şeklinizi tarif eder, bu dokümanları iptal etmeyin, güncel tutarak işinizi geliştirin.

Politikalar, hedefler, misyon, vizyon gibi şirket görüşünü yansıtan belgeler kullanışlıdır, güncellemeleri yaparak kullanmaya devam edin.