ISO 9001:2015’in Temel Özellikleri ve Yenilikleri Nelerdir?

ISO 9001:2015’in Temel Özellikleri ve Yenilikleri Nelerdir?

ISO 9001 standardının revize edilmesi ile birlikte bazı yeni kavramlar da iş hayatımıza girdi. Aslında bu kavramlar şimdiye kadar hiç üzerinde düşünmediğimiz olgular da değil. Yetkin bir yöneticinin şirketi ile ilgili gelecek planlaması yaparken düşündüğü, yönetim görevlerinde uyguladığı yöntemler şimdi standardın bir maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Liderlik, risk yönetimi gibi kavramların tüm kuruluşlarda uygulanabilir olduğunu göstermek, bu konuda bilinçli ya da bilinçsiz yapılan çalışmaları geliştirmek adına ISO 9001:2015 standardı bize kılavuzluk ediyor.

ISO 9001 2015 yenilikler

ISO 9001:2015 standardının temel özellikleri ve yenilikleri aşağıdaki gibi sayılabilir:

 • Hizmet sunan kuruluşlar için daha uygulanabilir yapı
 • Proses yaklaşımı ve buna ilişkin talepler daha belirgin olarak tanımlanması
 • Zorunlu şartların azaltılması (esnek yapı)
 • Risk tabanlı yaklaşım
 • Liderlik vurgusu standardın içinde daha belirgin
 • Stratejik yaklaşım
 • Yönetim temsilcisine atıf yok
 • Kalite el kitabına atıf yok
 • Hariç bırakmalar için maddelere atıf yok
 • Doküman ve kayıt kavramları yerini “dokümante edilmiş bilgi” kavramının alması
 • Uygun olmayan proses çıktıları kavramı gelmesi
 • Dış kaynak kullanımının daha netleştirilmesi
 • Tedarikçi mülkiyeti kavramı gelmesi
 • Standardın yeni yapısının diğer yönetim sistemleri ile ortak yanlar taşıması
 • Amaç, temel yönetim sistemleri için ortak terminoloji oluşturulması
 • Risk yönetimi ve önleyici yaklaşım talebi olması. KYS için pek çok maddede risk ve fırsatların belirlenmesi istenmesi
 • “High Level Structure” uygulaması
 • ISO 9001:2015’in “Annex SL” kullanılarak oluşturulması

Ne yapmalı?

 • Belgelendirme firmalarının duyuru ve bilgilendirmelerinin takip edilmesi
 • Revize standartla ilgili eğitim alınması
 • Uygulanan ISO 9001 kalite yönetim sisteminin standarttaki değişiklikler esas alınarak gözden geçirilmesi
 • Risk tabanlı yaklaşım için temel bilgi düzeyinin geliştirilmesi
 • Proses bazlı Kalite Yönetim Sistemi eksiklerinin gözden geçirilmesi
 • Entegre edilecek diğer Yönetim Sistemleri için “High Level Structure” yapısının temel alınması