ISO 9001 Neden Değişti?

ISO 9001 Neden Değişti?

ISO, kurulduğu günden beri imalattan gıda güvenliğine, sağlıktan teknolojiye kadar yaklaşık 20.000 standart geliştirmiştir. Teknik komiteler tarafından hazırlanan bu standartların çalışmalarında üye ülkeler ve bu ülkelerin komitelerinin de katkıları vardır.

ISO 9001 neden degisti

Daha iyi uyum

Beraber çalışacak standartların birbirleri ile uyumlu olması ile ilgili tartışmalar uzun yıllardan beri yapılmaktadır. Özellikle yönetim sistemlerinin birlikte kullanımı çok yaygın olduğu halde, aralarındaki yapı farkı uygulamada bazı karışıklıklar meydana getiriyordu.

Bu nedenle ISO 9001 ve diğer yönetim sistemlerinin yapısını birleştirmek için çalışmalar yapılmış, ISO direktifleri içinde Annex SL eki yayınlanarak yönetim sistemi standartlarının yapısının bu şablona uygun olmasına karar verilmiştir.

High Level Structure” olarak da adlandırılan bu ortak metin kamuya açık bilgidir ve www.iso.org/directives “Annex SL”’ web sitesi içinde bulunabilir. “Annex SL” tüm ISO yönetim sistemlerinde uygun olacak bir metin oluşturmaları için standart geliştiricilere yönelik hazırlanmış bir kılavuzdur.

Gelişen pazara tepki

Bütün ISO standartları gelişen teknoloji ve iş dünyasının gerekliliklerine uyum sağlamak için düzenli periyotlarla gözden geçirilir. ISO 9001:2008 versiyonundan beri teknolojide, iş çeşitliliğinde ve global pazarda önemli değişimler meydana gelmiştir. Standardın yenilenmesinde göz önünde bulundurulan değişimler aşağıdaki gibidir:

Şirketlerin çalışması gereken ortamın daha karmaşık, zorlu ve dinamik ortamlar haline gelmesi
Değişen teknolojinin iş yapma biçimlerini değiştirmesi
Hizmet sektöründeki hızlı büyüme
Finans işleri dışında da risklerin kontrol edilmeye çalışılması
Tedarikçilerin fiziksel olarak birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle karmaşıklaşan tedarik zinciri yapısı
Kalite, sağlık ve güvenlik ile çevre yönetim sistemleri başta olmak üzere yönetim sistemlerinin beraber kullanılmasında ve bu sistemlerin entegrasyonunda yaygınlık

Yapılan değişiklikler ayrıca mevcut ve potansiyel kullanıcılar ile yapılan anket ve toplantılar ile belirlendi. Toplam on dilde hazırlanan anketlere, 122 ülkeden, 11.722 cevap alındı.

Bu köklü değişiklik içinde sabit kalan bir şey vardır ki; o da müşteri odaklılıktır. ISO standartları müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yazılmıştır ve müşteri odaklılık ISO 9001:2015 için de öncelikli olmaya devam etmektedir.