ISO 45001 (Yeni OHSAS 18001) Komite Taslağı Yayınlandı

ISO 45001 (Yeni OHSAS 18001) İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı Komite Taslağı Yayınlandı

OHSAS 18001 standardının 2006 yılından itibaren ISO 45001 olarak yayınlanacak. Revizyonu devam eden standardın komite taslağı, yorumlar için yayınlandı.

Yayınlanan metnin "0.2 Amaç" bölümü neden bu standarda ihtiyaç duyulduğunu açıklıyor.

ISO CD 45001

Bu İSG yönetim sistemi bir organizasyonun İSG performansını artırmak için aşağıdaki yöntemleri kullanır:

  1. İSG politikası ve İSG hedefleri belirlemek ve uygulamak;
  2. Risklerin, fırsatların, yasal gerekliliklerin ve diğer şartların tanımlandığı sistematik süreçlerin oluşturulması;
  3. Faaliyetler ile ilgili tehlikeleri ve İSG risklerini belirlemek; ortadan kaldırmak ya da potansiyel etkilerini en aza indirmek için yöntem belirlemek;
  4. İSG riskleri, yasal gereklilikleri ve diğer şartları yönetmek için operasyonel kontroller belirlemek;
  5. İSG riskleri ile ilgili farkındalığın artırılması;
  6. İSG performansını değerlendirmek, geliştirmek ve uygun önlemleri almak.