Şantiyede İş Güvenliği

Şantiyede İş Güvenliği

İnşaat şantiyeleri belirlenmiş kurallara uyulmadığında çok tehlikeli hale dönüşebilir. Bu nedenle alınmış tüm tedbirlere ve yönlendirmelere uyulmalıdır. Şantiye girişinde verilen eğitime ve dokümanlara yeterince zaman ayrılmalı ve önem gösterilmelidir.

santiye guvenligi

Şantiye Girişinde

Şantiyeye girerken güvenliğin size vereceği talimatlara uymalısınız. Ayrıca herhangi bir acil durumda sizin içeride olup olmadığınızı bilmeleri için listeye isminizi yazmalısınız. Ancak şantiyeden çıkarken de çıktığınıza dair bir kaydı yapmalısınız.

Acil Durum Düzenlemeleri

Acil durumda yapılması gerekenler size önceden bildirilecektir. Bu bildirim yazılı ya da sözlü olabilir. Eğer bir kazaya karıştıysanız ya da şahit olduysanız olayın raporlanabilmesi için ilgililere haber vermelisiniz.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Sahip olduğunuz ve size verilen tüm koruyucu ekipmanı eksiksiz kullanmalısınız.

Şantiye İçi Yolların Açık Tutulması

Şantiye içindeki erişim yollarının hem bir kazaya mahal vermesini önlemek hem de kaza durumunda acil yardımda bulunabilmek için sürekli açık tutulması gerekir.

Tabelalar ve Bariyerler

Tabelalar olası tehlikeleri önceden bildirmek için kullanılır. Sabit ve seyyar bariyerler ise geçilmemesi gereken yerleri ve düşme tehlikelerine karşı önlem olarak kullanılır.

Sosyal Tesisler

Tüm çalışanlar tarafından kolay ulaşılabilir, emniyetli sosyal tesisler kurulmalıdır. Bu tesisler bayan ve erkekler için ayrı ayrı ve çalışan sayısına göre yeterince yapılmalıdır.

Gürültü

Birçok şantiyede gürültü seviyeleri birden değişebilmektedir. Bu nedenle kısa bir ziyarette dahi kulak koruyucular kullanılmalıdır.

Tehlikeli Maddeler

Tüm tehlikeli maddeler herkes tarafından kolayca görülebilecek ve anlaşılabilecek kadar açık işaretlenmiş olmalıdır. Bilinmeyen bir maddenin dokunarak, koklayarak ya da tadarak tanımlanması yapılmamalıdır.

İş Makinaları

Vinç forklift, kamyon gibi iş makinaları şantiyelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Operatörün sizi rahatlıkla görebileceği kıyafetler giyilmeli ve bu makinaların çalışma sahalarına ve geçiş yollarına girilmemelidir.

Halkı Koruma

Girişler her zaman güvenlik altında tutulmalı ve kilitlenmelidir. Şantiye sahasına kazara ya da meraktan girişler engellenmelidir.