ISO 45001 (Yeni OHSAS 18001) İs Sağlığı ve Güvenliği Standardının Taslağı Yayınlandı

ISO 45001 (Yeni OHSAS 18001) İs Sağlığı ve Güvenliği Standardının Taslağı Yayınlandı

OHSAS 18001 standardının yerini alacak olan uluslar arası standart ISO 45001, komite taslağı aşamasını tamamlayarak taslak haline geçti.

İlk oylamada kabul edilemeyen komite taslağı, yenilenerek yeniden oylamaya sunuldu. İkinci komite taslağı 35 olumlu, 11 red, 5 çekimser oyla kabul edildi. Bu şekilde standardın genel maddeleri kabul edilmiş ve taslak aşamasına geçmiş oldu.

iso 45001 dis yayinlandi

ISO 45001, ISO’nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlandı. Annex SL olarak isimlendirilen ve kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yapıya uygun olarak 10 maddeden oluşuyor. Bu yeni yapı ile diğer kalite sistemlerine uyumlu hale gelerek, maddeler arası karmaşa önlenmiş ve ortak yanlar daha kolay belirlenmiş oluyor.

ISO standartlarının hazırlanma süreci altı aşamadan oluşur:

Öneri
Yeni bir çalışma öğesi önerisi, ilgili komite üyeleri tarafından öneri sunulur.

Hazırlık
Bir çalışma grubu kurulur ve ilgili önerilerin çözümü için çalışılır.

Komite
İlk komite taslağı oluşturularak oylamaya sunulur. Teklif edilen düzeltmeler ile bilrlikte geliştirilerek taslak aşamasına geçirilir.

Oylama
Taslak standardın final taslak aşamasına getirilmesi ve oylaması yapılır. Oylamada üye ülkelerin en azından üçte ikisinin olumlu oy kullanması gerekir.

Onay
Final taslak tüm ülkelerin görüşlerine sunulur. Metin üzerinde yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek cümleler ve noktalama işaretleri düzeltilir. Onay için üye ülkelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması ve dörtte birinden fazla olumsuz oy bulunmaması gerekir.

Yayınlama
Onayın ardından metin ISO Merkez Sekretaryasına gönderilerek uluslar arası standart olarak yayınlanır.