ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi hem Çevre Mevzuatına uyum, hem de şirketin çevre politikalarının geliştirilmesi için oldukça yararlı bir sistemdir.

  • Atık yönetimi
  • Atıkların kaynağında ayrıştırılması
  • Doğal kaynak kullanımının azaltılması
  • Çevre izni süreci
  • Yasal Mevzuatın takip edilmesi
  • Çevresel risklerin azaltılması

Çevre Yönetim Sisteminin faydalarından sadece bir kısmıdır.

Tüm bu faydalar için şirketinize sistem kurulması, geliştirilmesi, eğitim ve destek sunuyoruz.