EN 1090-1 ve EN 1090-2 Standartlarında Tarif Edilen Sınıf Ve Kategoriler

EN 1090-1 ve EN 1090-2 Standartlarında Tarif Edilen Sınıf Ve Kategoriler

en-1090-belge-certificate 7

İmalat Uygulaması (Execution): Bir inşa uygulamasının fiziksel olarak gerçekleştirilmesi için örneğin; satınalma, imalat, kaynak, mekanik bağlama, taşıma, inşa etme, yüzey işlemleri ve deneyleri ve dokümantasyonu ile ilgili tüm faaliyetler.

Uygulama Sınıfı (Execution Class): Bir bütünü oluşturan yapı işinin her bir bileşeni veya her bir bileşenin detayı için tanımlanan sınıflandırılmış bir dizi gereklilikler. EXC1 – EXC4

Hizmet Kategorisi (Service Category): Bir bileşenin kullanım koşullarına ilişkin karakteristikler kategorisi. SC 1 statik yapı, SC 2 yorulmaya tabi yapı.

Üretim Kategorisi (Production Category): Bir bileşenin uygulaması için kullanım metotlarına dair karakteristikler kategorisi. PC 1 S355 altı çelik yapılar, PC 2 S355 ve üstü çelik yapılar.

Önem Derecesi (Consequence Class): Bir yapının güvenlik açısından önem sınıfı. CC1 düşük, CC2 standart, CC3 önemli dercedir.